knop bellenknop mailknop route

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeut heeft een opleiding gedaan na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is zij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Hierdoor levert zij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

18 640
            Kinderfysiotherapeuten Jelske Besemer-van der End, Elsemiek Katerberg, Franciska Hofstee en Emma van Rooijen

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals).

Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij medisch kleuterdagverblijven, consultatiebureaus, scholen voor speciaal onderwijs, speciale behandelcentra voor kinderen en in particuliere praktijken. Vanuit de particuliere praktijk komen kinderfysiotherapeuten ook in de thuissituatie van het kind. Er wordt nauw samengewerkt met medebehandelaars. Kinderfysiotherapeuten maken vaak deel uit van multidisciplinaire teams.

Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

 De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie.

Reden van aanmelding

Veel voorkomende redenen om kinderen aan te melden:

 • De asymmetrische zuigeling
 • Kinderen met neurologische aandoeningen
 • Kinderen met afwijkende of vertraagde grote en/of kleine motoriek
 • Kinderen met vertraagde algehele ontwikkeling / syndromen
 • Kinderen met aangeboren hartafwijkingen
 • Kinderen met Cerebrale Parese / Spasticiteit
 • Kinderen met orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet)
 • Kinderen met pré- en dysmaturiteit
 • Kinderen met ademhalingsafwijkingen
 • Kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Kinderen met bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Kinderen met schrijfproblemen
 • Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Kinderen met houdingsproblematiek, o.a. Scoliose
 • Kinderen met hoofdpijnklachten en/of nekklachten
 • Kinderen met overgevoeligheid voor tastprikkels

De grote vraag is wanneer u met uw kind naar de fysiotherapeut moet. Hieronder kunt u voorbeelden lezen van signalen die erop wijzen dat er problemen kunnen zijn in het bewegend functioneren. Daarnaast vind u een overzicht van signalen.

Bij sommige kinderen verloopt de sensomotorische ontwikkeling langzamer of anders dan bij andere kinderen.

De oorzaak hiervan kan liggen in verschillende systemen van het lichaam. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een niet goed "afgestemd" zijn van de werking van de zintuigen (senso) en de spieren (motoriek). Bewegen komt tot stand door een samenwerking van zintuigen en motoriek.

Een stelregel is: Heeft u een "niet-pluis gevoel", dan is dat reden genoeg om een deskundige te raadplegen.

Stoornissen van veel voorkomende problemen per leeftijdsgroep

0-4 jarigen Kinderen van deze leeftijdsgroep kunnen bij de kinderfysiotherapeut om verschillende redenen worden aangemeld. Uw baby kan een voorkeurshouding hebben waarbij het hoofdje kan afplatten of erg veel huilen. Als uw kindje wat ouder is kan het zijn dat uw kindje een vertraagde motorische ontwikkeling laat zien of een afwijkende motorische ontwikkeling bij voorbeeld gaan de kinderen die gaan billen schuiven of niet gaan loslopen met 18 maanden. Uw kindje zal dan door het consultatie bureau worden doorverwezen naar onze praktijk. Ook kunt u zelf contact opnemen als u twijfels heeft over de motorische ontwikkeling van uw kindje. Daarnaast kan het zijn dat uw kindje geboren is met een lichamelijke beperking zoals een Erbse Parese (OPBL), Cerebrale Parese (CP), een klompvoetje, Spina Bifida, een syndroom of een spierziekte. Vaak worden deze kinderen ook gezien door een kinderarts en/of een revalidatie arts of binnen een multidisciplinair team. De kinderfysiotherapeut zorgt voor goede afstemming met deze disciplines en is er regelmatig overleg.

5-7 jarigen Uw kindje gaat naar de basisschool. Het is belangrijk dat uw kindje motorisch goed mee kan komen met de rest van de kinderen. Op school wordt er geknipt, gescheurd, geplakt en

gekleurd waarbij de fijne motoriek van belang is. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven waarbij behalve de fijne motoriek ook ruimtelijk inzicht meespeelt. Daarnaast spelen de kinderen buiten en hebben ze gym waarbij ze rennen, springen, hinkelen, klimmen, fietsen enz. Wanneer een kind hier problemen mee ervaart kan de kinderfysiotherapeut helpen om deze vaardigheden eigen te maken. De kinderfysiotherapeut zal contact zoeken met de leerkracht indien uw kindje uitvalt in de klas. Hierdoor kunnen er ook tips en adviezen aan de leerkracht meegegeven worden of komen we eens op school kijken.

7-18 jarigen Bij het oudere kind komen weer andere problemen voor. Denk hierbij, naast de motorische achterstand,  aan houdingsproblematiek, ademhalingsproblematiek en hoofdpijnklachten. Ook hier kan de kinderfysiotherapeut vaak bij helpen.

Werkwijze

Indien uw kind wordt aangemeld bij de kinderfysiotherapeut wordt er door de kinderfysiotherapeut een anamnese afgenomen. Dit is een vraaggesprek waarin de klacht van uw kind zo goed mogelijk wordt uitgevraagd. Daarna volgt een onderzoek naar deze klacht waarvoor een aantal testen gebruikt worden. Uw kind moet zich hier zo prettig mogelijk bij voelen zodat hij of zij optimaal kan presteren en er zo een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Vervolgens wordt bepaald of uw kind bij ons op de juiste plek is en wij de klacht kunnen behandelen. Indien dit het geval is zal er samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld worden en kan de behandeling starten. Vindt de kinderfysiotherapeut dat uw kind op een andere hulpverlening/ instelling meer op zijn plaats is zal zij contact opnemen met de huisarts een uw kind doorverwijzen. Ook kan het zijn dat uw kind geen kinderfysiotherapie nodig heeft en wordt er geen behandeling gestart.

De kinderfysiotherapeut zal ten alle tijde een medisch dossier aanmaken voor uw kind waarin alle gegevens verzameld worden en de behandeling geëvalueerd zal worden. U krijgt als ouder een kopie van de verslaglegging welke de kinderfysiotherapeut maakt.

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2006 is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht om dezelfde zorgverzekering af te sluiten. Dit wordt het basispakket van uw zorgverzekering genoemd, De inhoud van het pakket is voor iedereen gelijken is vergelijkbaar met het oude “ziekenfondspakket”. De meeste ziektekosten worden uit het basispakket vergoed.

Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van dit pakket. Is er sprake van een chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering vergoed.

Onze therapieën