knop bellenknop mailknop route

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeut heeft een opleiding gedaan na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is zij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Hierdoor levert zij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

18 640
            Kinderfysiotherapeuten Jelske Besemer-van der End, Elsemiek Katerberg, Franciska Hofstee en Emma van Rooijen

Fitkids

Wat is Fitkids?

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Onze therapieën