knop bellenknop mailknop route

Personeel

Per 1 december heeft Elaine Messham onze praktijk verlaten. Zij heeft een andere uitdaging gevonden die nog beter bij haar past. Wij wensen haar daar in veel succes!

De plaats die ze achterlaat wordt ingenomen door Anneke van der Bij. Zij is ook psychosomatisch fysiotherapeute. Daarnaast komt Moniek Wezeman ons team versterken. Zij zal de vervanging bij ziekte en vakanties op zich gaan nemen.

Claudicatio Intermittens

Claudi-wat!? Claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’, is een aandoening van de slagaders in de benen. Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, ten gevolge van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader. Deze vernauwing zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig en als dit niet door de slagaders geleverd kan worden, worden de spieren stram en pijnlijk. De pijn treedt het vaakst op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Wanneer men stopt met lopen, verdwijnt de pijn weer. Vandaar de naam etalagebenen: in het openbaar probeert men vaak de pijn te verbergen door even te pauzeren bij de etalage van een winkel. Naar schatting lijdt ruim 19% van de Nederlanders boven de 55 jaar aan een vorm van claudicatio intermittens.

Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Echter, factoren zoals roken, een te hoog cholesterolgehalte, ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus zorgen ervoor dat het verkalken van de slagaders sterk versneld optreedt.

De eerste keus behandeling bij claudicatio intermittens is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze looptherapie leidt tot verbetering in loopafstand, vergelijkbaar met de verbetering die wordt behaald bij een operatie van de vaten. Daarnaast verbeterd de algemene conditie door het ontwikkelen van een actievere leefstijl.

Ik (Alan Kalt) en mijn collega Martijn Christerus zijn gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. Mocht u in aanmerking komen, dan zullen wij samen met u een behandeltraject starten. Hieronder bevindt zich een video ter aanvulling op bovenstaande.

https://www.youtube.com/watch?v=5kYtrY0aW08&t=198s

coronaflyer2Corona virus:

 

CORONA-UPDATE
Naar aanleiding van de verscherpte adviezen van het RIVM zijn wij genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen.

De oefengroepen zullen voorlopig niet doorgaan. Wij voeren vooralsnog WEL 1 op 1 behandelingen uit. Hierbij vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Wij verzoeken u dringend om uw afspraak af te zeggen indien u klachten heeft van verkoudheid, hoesten of koorts. De afspraak in de praktijk kan eventueel in een telefonisch consult worden omgezet, dan kunnen wij u adviezen geven en huiswerkoefeningen toesturen. Dus heeft u klachten, neem dan contact op met uw therapeut om te overleggen.

Wij houden de adviezen van de overheid, RIVM en KNGF (beroepsgroep Fysiotherapie) in de gaten, mochten hier aanvullingen en/of veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij deze opvolgen en deze met u communiceren.

 

Fysiotherapie Oosterwolde behoudt plus status

Onlangs is onze prakltijk weer door het KIWA bezocht en onderzocht. Doel van zo'n onderzoek is om te kijken of de praktijk alle processen op orde heeft. In een constructieve setting bleek dit het geval te zijn, zodat we onze status van pluspraktijk in ieder geval voor een jaar behouden.

Lezing voetklachten

Heeft u voetklachten? En wilt u daar iets aan doen? Dan is het trainen van uw voeten misschien iets voor u. Goed getrainde voetspieren voorkomen voetklachten.

Op zaterdag 7 maart om 14.00 uur houden we een informatiebijeenkomst over voetentraining. Tijdens deze bijeenkomst zal ik, Laura van den Bosch, iets vertellen over de voet in het algemeen en onze visie op het krijgen of behouden van gezonde voeten.

Natuurlijk gaan we ook alvast wat doen, een zelfscan van de voet. En ik leer u een aantal oefeningen voor de voet die makkelijk thuis uit te voeren zijn.

Wilt u aanwezig zijn bij deze lezing? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar of te bellen naar 0516-512775.

 

Nieuwe kinderfysiotherapeute (in opleiding) Elsemiek Katerberg

Vanaf mei 2019 is Elsemiek Katerberg ons team komen versterken als kinderfysiotherapeute in opleiding. Ze zal zich inzetten om kinderen met een achterstand in de bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden te begeleiden en te helpen.

Ze is aanwezig op de maandag, woensdag en donderdag en zal werkzaam zijn op verschillende scholen en op de locaties De Brinkhof en Haulerwijk.

 

 

 

Fysiotherapie Oosterwolde nu ook vermeld op site Duizeligheidscentrum Apeldoorn

Ongeveer 20 jaar geleden werd dit centrum voor duizeligheidsklachten opgericht door KNO-arts Bruintjes en neuroloog Van Leeuwen.

Omdat veel duizeligheidsklachten vanuit beider specialisme verklaard kon worden gingen ze hiervoor gezamenlijke spreekuren draaien. Om hen heen verzamelden ze een groep van behandelaars. Hierin was een grote rol voor fysiotherapeuten weggelegd. Daarom gingen ze scholingen organiseren voor praktijken verspreid over het hele land.

Vorige week bezocht Henk Otten de zogenaamde “basiscursus”.

Hierin werden naast oorzaken en onderzoek ook de behandelmogelijkheden besproken. Voor mensen met duizeligheidsklachten is fysiotherapie Oosterwolde de aangewezen praktijk in de (wijde) omgeving.

 

OSense O-Sense