knop bellenknop mailknop route

Claudicatio Intermittens

Claudi-wat!? Claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’, is een aandoening van de slagaders in de benen. Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, ten gevolge van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader. Deze vernauwing zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig en als dit niet door de slagaders geleverd kan worden, worden de spieren stram en pijnlijk. De pijn treedt het vaakst op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Wanneer men stopt met lopen, verdwijnt de pijn weer. Vandaar de naam etalagebenen: in het openbaar probeert men vaak de pijn te verbergen door even te pauzeren bij de etalage van een winkel. Naar schatting lijdt ruim 19% van de Nederlanders boven de 55 jaar aan een vorm van claudicatio intermittens.

Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Echter, factoren zoals roken, een te hoog cholesterolgehalte, ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus zorgen ervoor dat het verkalken van de slagaders sterk versneld optreedt.

De eerste keus behandeling bij claudicatio intermittens is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze looptherapie leidt tot verbetering in loopafstand, vergelijkbaar met de verbetering die wordt behaald bij een operatie van de vaten. Daarnaast verbeterd de algemene conditie door het ontwikkelen van een actievere leefstijl.

Ik (Alan Kalt) en mijn collega Martijn Christerus zijn gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. Mocht u in aanmerking komen, dan zullen wij samen met u een behandeltraject starten. Hieronder bevindt zich een video ter aanvulling op bovenstaande.

https://www.youtube.com/watch?v=5kYtrY0aW08&t=198s

Nieuwe kinderfysiotherapeute (in opleiding) Elsemiek Katerberg

Vanaf mei 2019 is Elsemiek Katerberg ons team komen versterken als kinderfysiotherapeute in opleiding. Ze zal zich inzetten om kinderen met een achterstand in de bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden te begeleiden en te helpen.

Ze is aanwezig op de maandag, woensdag en donderdag en zal werkzaam zijn op verschillende scholen en op de locaties De Brinkhof en Haulerwijk.

 

 

Gratis inloopspreekuur

De week van 7 tot 13 oktober is de week van de continentie. Het doel van deze week is het bespreekbaar maken van incontinentie. Incontinentie voor urine of ontlasting komt erg veel voor, maar slechts een beperkt aantal mensen gaat hiermee naar een huisarts of bekkenfysiotherapeut. Dat is erg jammer want deze klachten zijn vaak goed behandelbaar. Helaas blijkt dat incontinentie nog altijd een taboe is.

In deze week organiseren wij daarom een gratis inloopspreekuur. Je kunt dan langskomen op de praktijk aan de Snellingerdijk voor advies of het stellen van vragen. Het inloopspreekuur is vrijdag 11 oktober van 13.45 tot 14.45. U bent van harte welkom! Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Wij zijn bereikbaar op 0516-512775.

 

Martijn Christerus afgestudeerd!

Onze Martijn Christerus is onlangs afgestudeerd als Master of Science in Manuele Therapie!

In deze 3-jarige opleiding heeft een Master Manueel Therapeut (MMT) extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostiek, therapie en manuele vaardigheden en is daarom geschikt om cliënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. 
Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft vaak weer invloed op de houding. Het doel van manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

 

Fysiotherapie Oosterwolde behoudt plus status

Onlangs is onze prakltijk weer door het KIWA bezocht en onderzocht. Doel van zo'n onderzoek is om te kijken of de praktijk alle processen op orde heeft. In een constructieve setting bleek dit het geval te zijn, zodat we onze status van pluspraktijk in ieder geval voor een jaar behouden.

Fysiotherapie Oosterwolde behaald de PLUS status

Vrijdag 5 oktober hebben we als praktijk onze kwalititeitsproef, afgenomen door KIWA en HCA, met vlag en wimpel gehaald! We zijn er dan ook enorm trots op dat we onszelf pluspraktijk mogen noemen. Voor u betekent dit dat er met (nog) meer oog voor kwaliteit naar uw klacht (en behandeling) wordt gekeken!

OSense O-Sense