knop bellenknop mailknop route

 

Fysiotherapie Oosterwolde nu ook vermeld op site Duizeligheidscentrum Apeldoorn

Ongeveer 20 jaar geleden werd dit centrum voor duizeligheidsklachten opgericht door KNO-arts Bruintjes en neuroloog Van Leeuwen.

Omdat veel duizeligheidsklachten vanuit beider specialisme verklaard kon worden gingen ze hiervoor gezamenlijke spreekuren draaien. Om hen heen verzamelden ze een groep van behandelaars. Hierin was een grote rol voor fysiotherapeuten weggelegd. Daarom gingen ze scholingen organiseren voor praktijken verspreid over het hele land.

Vorige week bezocht Henk Otten de zogenaamde “basiscursus”.

Hierin werden naast oorzaken en onderzoek ook de behandelmogelijkheden besproken. Voor mensen met duizeligheidsklachten is fysiotherapie Oosterwolde de aangewezen praktijk in de (wijde) omgeving.

 

Fysiotherapie Oosterwolde behoudt plus status

Onlangs is onze prakltijk weer door het KIWA bezocht en onderzocht. Doel van zo'n onderzoek is om te kijken of de praktijk alle processen op orde heeft. In een constructieve setting bleek dit het geval te zijn, zodat we onze status van pluspraktijk in ieder geval voor een jaar behouden.

Claudicatio Intermittens

Claudi-wat!? Claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’, is een aandoening van de slagaders in de benen. Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, ten gevolge van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader. Deze vernauwing zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig en als dit niet door de slagaders geleverd kan worden, worden de spieren stram en pijnlijk. De pijn treedt het vaakst op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Wanneer men stopt met lopen, verdwijnt de pijn weer. Vandaar de naam etalagebenen: in het openbaar probeert men vaak de pijn te verbergen door even te pauzeren bij de etalage van een winkel. Naar schatting lijdt ruim 19% van de Nederlanders boven de 55 jaar aan een vorm van claudicatio intermittens.

Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Echter, factoren zoals roken, een te hoog cholesterolgehalte, ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus zorgen ervoor dat het verkalken van de slagaders sterk versneld optreedt.

De eerste keus behandeling bij claudicatio intermittens is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze looptherapie leidt tot verbetering in loopafstand, vergelijkbaar met de verbetering die wordt behaald bij een operatie van de vaten. Daarnaast verbeterd de algemene conditie door het ontwikkelen van een actievere leefstijl.

Ik (Alan Kalt) en mijn collega Martijn Christerus zijn gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. Mocht u in aanmerking komen, dan zullen wij samen met u een behandeltraject starten. Hieronder bevindt zich een video ter aanvulling op bovenstaande.

https://www.youtube.com/watch?v=5kYtrY0aW08&t=198s

Nieuwe kinderfysiotherapeute (in opleiding) Elsemiek Katerberg

Vanaf mei 2019 is Elsemiek Katerberg ons team komen versterken als kinderfysiotherapeute in opleiding. Ze zal zich inzetten om kinderen met een achterstand in de bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden te begeleiden en te helpen.

Ze is aanwezig op de maandag, woensdag en donderdag en zal werkzaam zijn op verschillende scholen en op de locaties De Brinkhof en Haulerwijk.

 

 

OSense O-Sense